Je eerste afspraak

Wij plannen voor de eerste afspraak 60 minuten in. Het uurtarief is voor 2023 door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld op 178,92 euro.

In deze tijd maken we kennis met elkaar, bespreken we jouw verwachtingen/wensen en jouw én onze mogelijkheden. We nemen een lichamelijke en een geestelijke gezondheidsvragenlijst met je door. Het is voor ons en voor jou enorm belangrijk dat deze naar waarheid en compleetheid wordt ingevuld. Ook, of juist, wanneer je denkt dat iets niet belangrijk is voor ons. Systemische ziekten, medicijngebruik, voor de lichamelijke en de geestelijke gezondheid zijn samen met het vaststellen van de mondgezondheid essentieel om een juiste diagnose en prognose te kunnen stellen en dus ook de juiste behandeling toe te passen.

Daarnaast leggen we de mondgezondheid vast met een zo genaamde PPS-score. Deze score bepaalt of je in het preventietraject terechtkomt, preventieve mondzorg, of in het parotraject, parodontale mondzorg. Dat bepaalt tevens het gebruiken van de M-codes en de T-codes, wat weer noodzakelijk is voor de vergoeding van de behandeling door jouw verzekering.

Samen met jou bespreken we de stand van zaken, de mogelijkheden en het behandeltraject wat in jouw situatie past.

Preventieve Mondzorg

Mensen die in het preventie traject terechtkomen, hebben een PPS score 1 of 2, hierbij worden pockets (de ruimtes tussen tand en tandvlees) gemeten tot en met 5 mm.

Er is sprake van (overmatig) plaque, tandsteen en ontstoken tandvlees. Gingivitis.

In dit traject ligt de nadruk op het geven van voorlichting, instructies en het verwijderen van tandsteen en plaque.

Allen zijn noodzakelijk om het tandvlees te genezen en verdere schade te voorkomen.

Een onbehandelde gingivitis leidt vroeg of laat tot parodontitis, ontsteking van het kaakbot, maar kan ook leiden tot andere gezondheidsproblemen in het lichaam en/of in de geest.

Parodontale Mondzorg

Wanneer de tandvleesontsteking niet gezien en niet behandeld wordt, breidt de ontsteking zich uit naar het kaakbot. Dat noemen we parodontitis (tandvlees en kaakbot samen noemen we het parodontium). Hier worden pockets van 6 mm. of meer gemeten, PPS 3, en is er net als bij gingivitis, sprake van overmatig plaque, tandsteen en bloedend tandvlees.

Daarnaast is er vaak ook sprake van loszittende tanden en kiezen, pussende abcessen, fistels, zenuwontstekingen aan tanden en kiezen.

Bij het vaststellen van PPS 3 behandelen we bij Meermondzorg volgens het paro-protocol wat is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.

Wanneer bij jou parodontitis wordt vastgesteld, zullen we dit uitgebreid bespreken met je en ontvang je van ons een kostenbegroting.

Acute tandvleesontsteking (ANUG)

Een typische ontsteking waar je niet omheen kunt, is ANUG.  Acute Necrotiserende Ulcererende Gingivitis. Dit is een vorm van tandvleesontsteking, waarbij er in zeer snel tempo veel tandvlees verloren kan gaan. Een vorm van tandvleesontsteking die gepaard gaat met veel pijn, koorts en vermoeidheid.  ANUG kan door verschillende oorzaken ontstaan. Het zijn vaak meerdere factoren bij elkaar. Denk hierbij aan een slechte mondhygiëne, stress, roken, slechte voeding of slaapgebrek. 

Anug herken je in de mond aan witte papillen, een zeer overheersende vieze smaak en adem, zeer snel en veel bloedend tandvlees . Antibiotica wordt vaak door de tandarts of huisarts voorgeschreven en  helpt vaak om de eerste pijn te verlichten, maar is symptoombestrijding. Wanneer je last hebt van ANUG adviseer ik je zo snel mogelijk een afspraak bij een mondhygiënist te maken, zodat het proces zich niet verder kan uitbreiden en de schade beperkt kan blijven. 

Wanneer je niet snel genoeg bij de mondhygiënist terecht kan, adviseren wij je te gaan spoelen met waterstofperoxide 3% en dit 50/50 te verdunnen met water. Dit verlicht je klachten op een zeer snelle manier. Dat wil overigens niet zeggen dat het probleem dan opgelost is. Een goede gebitsreiniging en inzicht in de oorzaken is noodzakelijk. 

Wanneer je tijdens het eerste contact met ons aangeeft dat je deze signalen herkent, kijken we hiervoor wat in jou en onze mogelijkheden past, om zo snel mogelijk een afspraak in te plannen. 

Bacteriologisch onderzoek

In sommige gevallen is het noodzakelijk een bacteriologisch onderzoek af te nemen.  Door omstandigheden of door genetische aanleg kan er een disbalans in het lichaam en in de mond ontstaan, waarbij het gewenst is de behandeling te ondersteunen met een antibiotica kuur.  Wanneer we de behandeling ondersteunen met anti-biotica geeft dit vaak goede resultaten.  Antibiotica en de behandeling herstelt deze disbalans, waarna het lichaam dit weer zelf over kan nemen. 

 

Nazorg

Ieder mens vormt tandsteen. De hoeveelheid van het tandsteen is afhankelijk van meerdere factoren. Aanleg, poetsgewoontes en eetgewoontes. Maar ook kalk in het water veroorzaakt bij de een meer of minder tandsteen. Daarnaast zijn er altijd wel plekken in de mond waar je zelf niet goed bij kunt om te voorkomen dat plaque verkalkt tot tandsteen. 

Afhankelijk van jouw tandvleesconditie, jouw situatie en jouw aanleg tot tandsteen bepalen we de noodzaak van de nazorgfrequentie. Dit doen we in overleg met jou.
De ervaring leert ons dat wanneer je regelmatig voor nazorg bij de mondhygiënist komt, dit op lange termijn veel andere klachten voorkomt. 

Pijnvrij behandelen

Om de behandeling zo comfortabel mogelijk te laten zijn voor jou én voor ons, werken we met verschillende methodes om de behandeling zo plezierig mogelijk te maken.

Vraag ons naar de mogelijkheden.