In de mond begint de vertering van onze voeding, maar ook hebben we de mond nodig om uiting te geven aan wat zich in onze binnenwereld bevindt. Wanneer we onze voeding niet goed kunnen verteren en onze emoties niet uiten, stapelen zij zich op in ons lichaam. Dit heeft hoe dan ook gevolgen voor de algehele gezondheid.

De mond is de spiegel van ons lichaam.

 

Daarnaast kunnen lichamelijke ziektes en medicijngebruik gevolgen hebben voor de mondgezondheid.

Mond en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Diabetes en uw mondgezondheid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met diabetes (suikerziekte) een hoger risico op tandvleesaandoeningen en andere mondproblemen hebben dan mensen zonder diabetes. Suikerziekte kan tandvleesontstekingen verergeren en omgekeerd kunnen tandvleesaandoeningen het onder controle houden van diabetes bemoeilijken (problemen bij de regulering van bloedglucosespiegels).

Zwangerschap en uw mondgezondheid

Tijdens zwangerschap bestaat als gevolg van hormonale veranderingen niet alleen een hoger risico op tandvleesontstekingen; als de tandvleesontsteking ernstig wordt, hebben sommige zwangere vrouwen een verhoogd risico op een vroeggeboren baby met een laag geboortegewicht.

Hartklachten en uw mondgezondheid

Parodontitis wordt tegenwoordig in toenemende mate gezien als risicofactor voor het bevorderen van een hartinfarct en in zekere mate ook een herseninfarct. Er is echter nog uitgebreider onderzoek nodig om het oorzakelijk verband aan te tonen. Daarnaast kunnen de bacteriën die de tandvleesontsteking veroorzaken, zich via de mond in de bloedbaan verspreiden, wat tot ernstige gevolgen kan leiden elders in het lichaam.