Steeds meer blijkt er een verband te bestaan tussen de mondgezondheid en de algehele gezondheid. Het beïnvloedt elkaar wederzijds.
Een slechte conditie van de mondgezondheid kan problemen elders in het lichaam veroorzaken. 

Ook andersom, kunnen problemen elders in het lichaam  een slechte conditie van de mondgezondheid veroorzaken. 

Diabetes en uw mondgezondheid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met diabetes (suikerziekte) een hoger risico op tandvleesaandoeningen en andere mondproblemen hebben dan mensen zonder diabetes. Suikerziekte kan tandvleesontstekingen verergeren en omgekeerd kunnen tandvleesaandoeningen het onder controle houden van diabetes bemoeilijken (problemen bij de regulering van bloedglucosespiegels).

Zwangerschap en uw mondgezondheid

Tijdens zwangerschap bestaat als gevolg van hormonale veranderingen niet alleen een hoger risico op tandvleesontstekingen; als de tandvleesontsteking ernstig wordt, hebben sommige zwangere vrouwen een verhoogd risico op een vroeggeboren baby met een laag geboortegewicht.

Hartklachten en uw mondgezondheid

Parodontitis wordt tegenwoordig in toenemende mate gezien als risicofactor voor het bevorderen van een hartinfarct en in zekere mate ook een herseninfarct. Er is echter nog uitgebreider onderzoek nodig om het oorzakelijk verband aan te tonen. Daarnaast kunnen de bacteriën die de tandvleesontsteking veroorzaken, zich via de mond in de bloedbaan verspreiden, wat tot ernstige gevolgen kan leiden elders in het lichaam. 

OPENINGSTIJDEN

maandag 10.00 tot 19.30 uur
dinsdag8.00 tot 17.30 uur
woensdag10.00 tot 19.00 uur
donderdag8.00 tot 17.30 uur
vrijdag8.00 tot 17.30 uur

ADRES

Botenlaan 42
5652 CA Eindhoven

E info@meermondzorg.nl
T 040-303 37 96