Meer Mondzorg

Waar komt de naam vandaan?

De naam ‘Meermondzorg’ is ontstaan vanuit jarenlange praktijkervaringen, persoonlijke ervaringen en kennis en weten, waarbij we de conclusie hebben moeten trekken dat we de mond niet los kunnen zien van lichaam en geest/mind. En hoeveel de mond ons, zelfs zonder woorden, ontzettend veel vertelt over de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de mens die zich achter die mond bevindt.

Mond en mind én mond en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.