Duidelijkheid tarieven in de mondzorg

Sinds 2013 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg vast.
Alle behandelingen die wij doen, worden prestaties of verrichtingen genoemd. Die worden aangeduid met een code en een korte toelichting.

Het uurtarief is door de NZa voor 2023 vastgesteld op 178,92 per uur.

Een overzicht van de tarieven, met de bijbehorende codes vindt u hier.

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling door de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp.

Voor personen tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandeling geheel vanuit de basisverzekering!

Maar let op: Vanaf januari 2023 wordt de behandeling bij kinderen onder de 18, door verschillende Zorgverzekeraars maar vergoed tot een maximum van 3 x 30 minuten per jaar. Check dit dus even.

Wij adviseren je voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met je verzekering, zodat je weet welke vergoeding voor jou geldt. Voor de eerste afspraak, plannen we 60 minuten in.  Aan de hand hiervan kijken we in welke categorie jij valt en welke codes we moeten gebruiken.

Komen de kosten boven de 250 euro dan krijgt u van ons een begroting.

Infomedics

Omdat wij in onze praktijk liever met jou dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen overgedragen aan Infomedics.nl  Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden (para)medici.

Wat betekent dit voor jou ?

De nota voor de behandeling ontvang je van Infomedics. In de meeste gevallen wordt de nota eerst ingediend bij je zorgverzekeraar. Je ontvangt dan alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. Heb je vragen over de nota of betaling dan kun je contact opnemen met infomedics. 

Wij verzoeken je nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig aan ons door te geven en aan je zorgverzekeraar. Je voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.