De tandarts en de mondhygiënist. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen?

Ik merk bij de cliënten die mijn praktijk bezoeken, ik spreek liever van cliënten dan van patiënten, maar dat terzijde, en bij mensen die ik onderweg ontmoet, dat er ontzettend veel onduidelijkheid, onwetendheid, verwarring, heerst over het vakgebied van de tandarts en de mondhygiënist. Naast alle andere mondzorgverleners die er zijn.

Want ondertussen zijn er de tandarts, de mondhygiënist, de geregistreerd mondhygiënist, de preventie-assistente, de paro-preventie-assistente. En dan heb ik het alleen nog over de mondzorgverleners in het ‘normale’ het ‘reguliere’ mondzorgsysteem. Waar moet je nu heen? Wanneer ben je bij de juiste mondzorgverlener? Wanneer moet je bij de tandarts zijn? Wanneer moet je bij de mondhygiënist zijn?

In dit artikel neem ik je mee in het vakgebied van de tandarts en de mondhygiënist.

De tandarts.

De naam/titel ‘tandarts’ is wettelijk beschermd. Dat betekent dat deze naam, titel is vastgelegd in de wet. In de wet BIG. In artikel 3 van de wet BIG, om precies te zijn.

Het artikel 3 beroep.

 • Een wettelijk beschermde titel
 • Moet zich registreren in het BIG-register
 • Mag zelfstandig diagnoses stellen en behandelen
 • Valt onder het tuchtrecht

Dat de naam, titel wettelijk beschermd is, betekent dat alleen mensen die de WO-opleiding tandheelkunde hebben gedaan, deze met goed gevolg hebben afgelegd, een diploma hebben ontvangen en een eed hebben afgelegd, deze naam mogen gebruiken. Anders dan de naam ‘tand-arts’ doet vermoeden, heeft een tandarts niet eerst 6 jaar geneeskunde gestudeerd en zich daarna gespecialiseerd in tanden.

Een tandarts heeft de 6-jarige WO-opleiding ’tandheelkunde’ gedaan. ‘De kunde van het helen van tanden’.

De tandarts behoort tot de medische, heelkundige beroepen.

Wat doet een tandarts?

Een tandarts is opgeleid om problemen in de mond vroegtijdig te signaleren en te voorkomen en is vooral gespecialiseerd in de tanden en kiezen an sich.

Tot het deskundigheidsgebied van de tandarts behoort:

 • behandelen van tandbederf (cariës en gaatjes)
 • behandelen van tandontstekingen zenuw-ontstekingen in de tand
 • Het signaleren van tandvleesontstekingen; gingivitis en verwijzen naar de juiste mondzorgverlener
 • Het signaleren van kaakbotontstekingen; parodontitis en verwijzen naar de juiste mondzorgverlener
 • plaatsen van kronen en bruggen, facings ( schildjes) op kapotte tanden en kiezen
 • verrichten van kleine kaakchirurgische ingrepen (bijvoorbeeld het verwijderen van verstandskiezen)
 • Vervaardigen en maken van protheseses
 • behandelen van functie en functiestoornissen van het bewegingsapparaat van het kauwstelsel en daaraan gerelateerde structuren
 • het toedienen van anesthesie en andere medicijnen
 • Röntgendiagnostiek

De mondhygiënist.

De naam/titel ‘mondhygiënist’ is net als de naam ‘tandarts’ een wettelijk beschermde titel. Dat betekent dat ook deze naam, titel in de Wet BIG is vastgelegd. In artikel 34, om precies te zijn.

Het artikel 34 beroep.

 • Een wettelijk beschermde titel
 • Mag zich niet registreren in het BIG-register
 • Valt niet onder het tuchtrecht
 • Mag voorbehouden handelingen alleen uitvoeren met toestemming van de tandarts

Dat de naam wettelijk erkend is betekent dat alleen mensen die de HBO-opleiding ‘mondhygiëne’, dat was de naam van de opleiding in 1996-1999, toen ik de opleiding deed, nu heet het de opleiding ‘mondzorgkunde’ met goed gevolg af heeft gelegd, een diploma heeft ontvangen en een eed heeft afgelegd, deze naam mogen gebruiken.

Een mondhygiënist heeft of een twee-drie-of vierjarige opleiding gedaan tot mondhygiënist. Ofwel de opleiding gericht op de hygiëne van de mond, ofwel ‘de kunde van mondzorg’

De mondhygiënist behoort tot de zogenaamde ‘paramedische beroepen’.

Wat doet een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is opgeleid om problemen in de mond vroegtijdig te signaleren en te voorkomen en is vooral gespecialiseerd in het parodontium. Het fundament waar de tanden en kiezen hun houvast vinden. Het tandvlees en het kaakbot.

Tot het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist behoren:

 • Het signaleren van tandontstekingen, tandbederf; cariës , tandvleesontstekingen; gingivitis, kaakbotontstekingen; parodontitis.
 • Het behandelen van tandvleesontstekingen, gingivitis
 • Het behandelen van kaakbotontstekingen, parodontitis
 • het geven van voorlichting, advies en instructies ter voorkoming van tandontstekingen, cariës, tandvleesontstekingen, kaakbotontstekingen.
 • Het verwijzen naar de tandarts bij tandontstekingen en tandbederf.
 • Het verwijzen naar een parodontoloog bij ernstige kaabotontsteking
 • Het verwijderen van plaque en tandsteen, boven en onder het tandvlees; de basisveroorzakers van tandbederf, gingivitis, parodontitis
 • Het behandelen van gevoelige tandhalzen, als gevolg van terugtrekkend tandvlees.
 • Het maken en diagnosticeren van röntgenfoto’s
 • Het geven van anesthesie
 • Het vullen van primaire cariës

De verschillen tussen de tandarts en de mondhygiënist

De tandarts en de mondhygiënist hebben een volledige op zichzelf staande studie gedaan.

Waar de opleiding tandheelkunde vooral gericht is op tanden en kiezen, is de opleiding tot mondhygiënist vooral gericht op de omringende weefsels van de tanden en kiezen, het parodontium, het tandvlees en het kaakbot, oftewel het fundament.

Waar een tandarts gericht is op het genezen, het helen van tanden en kiezen, is een mondhygiënist gericht op preventie. Het voorkomen dat helen en genezen nodig is. Op tandheelkundig vlak, op parodontaal vlak.

De overeenkomsten tussen de tandarts en de mondhygiënist

Beiden, de tandarts en de mondhygiënist, zijn opgeleid vroegtijdig problemen in de mond te herkennen, te signaleren.

Op tandheelkundig, parodontaal en op lichamelijk vlak.

Wanneer ga je naar de tandarts?

Je gaat naar de tandarts wanneer je problemen aan je tanden en kiezen tandvlees en kaakbot wil voorkomen, of wanneer je problemen aan tanden en kiezen hebt.

Een tandarts behandelt de tanden en kiezen zelf.

Bij een tandarts kun je terecht met tandproblemen. Tandproblemen die je kan herkennen aan zenuwpijn.

Het is verstandig om je kind al zo jong mogelijk mee te nemen naar de tandarts. Zo kan de tandarts de ontwikkeling van het melkgebit in de gaten houden en er op tijd bij zijn, wanneer er iets niet goed is.

Wanneer ga je naar de mondhygiënist?

Je gaat naar de mondhygiënist wanneer je problemen aan tandvlees, kaakbot en tanden en kiezen wil voorkomen of wanneer je problemen hebt aan het tandvlees en kaakbot.

Een mondhygiënist doet tandvlees-en kaakbot-behandelingen.

Bij een mondhygiënist kun je terecht voor tandvlees en kaakbotproblemen. Tandvleesproblemen die je kan herkennen aan bloedend tandvlees, een vieze smaak, een slechte adem.

Het is verstandig om je kind al op jonge leeftijd mee te nemen naar de mondhygiënist.

Conclusie:

Regelmatig bezoek aan een tandarts én een mondhygiënist is essentieel.

Heb je meer last van tandproblemen is het verstandig vaker de tandarts te bezoeken en heb je meer last van tandvleesproblemen, dan is het verstandig vaker de mondhygiënist bezoeken.

Hoe vaak? Dat is voor iedereen anders. Laat je infomeren door jouw tandarts en/of mondhygiënist of door ons.

Geef een reactie